Microelemente Chelate

Microelemente Chelate

Microelemente

„Microelementele” Biokimia sunt Îngrășăminte pe bază de unu sau mai multe microelemente. Acestea din urmă se numesc astfel nu pentru a indica o importantă mai mică din punct de vedere nutritiv, ci pentru a menţine un echilibru sunt necesare cantităţi minore în comparaţie cu macroelementele precum azot, fosfor, potasiu și ale elementelor de mijloc precum calciu, magneziu și sulf. Pentru a cunoaște toate elementele fertilităţii, este necesar mai întâi să știm calităţile terenului cultivat și a apei folosite pentru irigare, ca în final să stabilim cantităţile ce trebuiesc atribuite în mod corect. Nu este indeajuns de a face analiza terenului sau a apei pentru irigare pentru a stabili dacă pot exista deficienţe de micronutrienţi, deoarece câteodată chiar dacă valorile ar rezulta normale, prezenţa reală a microelementelor nu garantează disponibilitatea lor pentru plante și pot fi verificate oricum fenomene de lipsă cauzate de dificultatea de absorbţie.
Ar fi normal a interveni distribuind microelemente doar după ce s-au manifestă t simptome evidente de lipsă, precum pierderi progresive de turgescenţă și culoare cu zone de îngălbenire evidente (cloroza foliară) sau alte simptome specifice pentru fiecare microelement.
În realitate carenţele se verifică înainte cu 15 zile de a se manifesta simptomele, deci destul de târziu și putem interveni pentru a le îngriji însă cu rezultate alternative deoarece operaţia este realizată târziu și de multe ori este necesar a cheltui mult pentru a recupera asimilaţia clorofiliană normală. Există instrumente pentru diagnosticarea foliară care măsoară asimilaţia clorofiliană și verifică dacă sunt lipsuri și care microelement este necesar. Acest sistem de dignosticare nu este rapid în a arăta lipsurile și trebuie să fie folosit de către personal profesional care să poată interpreţa rezultatele obţinute.
Este oricum esenţial, în a împiedica plantele de a ajunge la înflorire cu simptome grave de cloroză, cauzate de lipse micronutriţionale. Acesta ar împiedica tendinţa normală de fecundare floreală  și  ar împiedica deci o legare adecvată a fructelor. Este nevoie de a interveni în mod preventiv pentru a evita  acestea. Acesta permite, reducând la minim costurile, de a face puţine aplicări înainte  de a se manifestă  lipsurile, menţinând plantele integre și reducând impactul ambiental, în caz contrar ar fi necesar să fie folosite cantităţi crescute de produse pentru a „îngriji” lipsurile.

Microelementele au funcţii fundamentale în plante
Borul este un element indispensabil pentru dezvoltarea mugurilor, mărește germinarea polenului și fertilitatea floreală , garantând o înflorire și o legare a fructelor mai bună. Contribuie la mărirea zahărului conţinut în produse.
Cuprul participă  la sinteza  clorofilei, la procesele de respiraţie și  de creștere a plantelor.
Fierul din plante în condiţii normale ar trebui să existe în analize cu volori cuprinse între 300 și  1300 ppm, în condiţii grave de lipsă pot exista valori de 60-90 ppm. Participă, combinându-se în anumite substanţe de creștere fundamentale (citocromi și fieroporfirine), la formarea moleculei clorofila, la sinteza  aminoacizilor și proteinelor.
Manganul mărește producţia carbohidraţilor și  a substanţei uscate.
Molibdenul este un catalizator inclus în multe procese vitale, precum în acelea responsabile de formarea „tuberculilor” azotofixatori ai rădăcinilor leguminoaselor și  în acelea responsabile de reducerea nitraţilor în frunze.
Zincul este un catalizator al sintezei triptofanului, aminoacid precursor al sintezei acidului indol-acetic care este un important reglementator de creștere auxino-similara plantei.
Influenţează pozitiv creșterea plantelor și dezvoltarea aparatului rădăcinos.

Și forma chimică a microelementelor poate fi determinantă pentru a alege îngrășământul potrivit pentru distribuţie, în funcţie și de caracteristicile terenului și de scopurile prefixate.

Oferta de Microelemente Biokimia este foarte vastă, ţine cont de diferite exigenţe și prezintă produse care facilitează absorbţia micronutrienţilor de către plante datorită studiilor anumitor formule specifice. Singure, amestecate între ele cu raporturi diferite, cu sau fără prezenţa magneziului,

Microelementele Biokimia reprezintă ceea ce piaţa poate oferi mai bun considerând raportul echilibrat calitate/preţ.

Produse pe pagină:
Sortare după:

FoliarCombi Micro

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTEBOR (B) (acid), CUPRU (Cu) (EDTA), FIER (Fe) (EDTA), MANGAN..

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Golden Clean

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTEBOR (B) (acid), MANGAN (Mn) (sulfat) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)C..

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Linea Microsol

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTEBOR (B), CUPRU (Cu) (sulfat), MANGAN (Mn) (sulfat), MOLIBDE..

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Molibdat de sodiu

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · MOLIBDAT DE SODIUCOMPOZIŢIEMolibden (Mo) solubil în apă..............................

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Produse pe baza de bor

ACIDO BORICO 17% BÎNGRĂŞĂMÂNT ECACID BORICCOMPOZIŢIEBor (B) solubil în apă............................

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Produse pe baza de cupru

CUPRU EDTA 15% EDTAÎNGRĂŞĂMÂNT ECCUPRU CHELAT (EDTA)COMPOZIŢIECupru (Cu) solubil în apă...............

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Produse pe baza de fier

FERRO-CHEL EDDHA 6% Fe 4,8 orto-ortoÎNGRĂŞĂMÂNT EC · FERRO-CHEL(EDDHA[O,O] EDDHA E [O,P] EDDHA)COMPO..

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Produse pe baza de mangan

SULFAT DE MANGANMONOHIDRAT 32% MnÎNGRĂŞĂMÂNT ECSARE DE MANGAN (sulfat)COMPOZIŢIEMangan (Mn) solubil ..

0,00€ Fără TVA: 0,00€

Produse pe baza de zinc

Sulfat monohidrat de zinc 35% ZnÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SARE DE ZINC (sulfat)COMPOZIŢIEZinc (Zn) solubil în..

0,00€ Fără TVA: 0,00€